På det meste drev 13 skoler skolehage på området i oppstartfasen, men etter store nedskjæringer i skolehagebudsjettet på 80-tallet måtte mange kutte ned på skolehagevirksomheten. I dag har skolehagevirksomheten tatt seg opp igjen, og rundt 17 skoler og en del barnehager har sine egne dyrkingsfelt på Geitmyra. I tillegg har en rekke organisasjoner, lag og foreninger aktiviteter på området. Geitmyra skolehage er også skolehage-sentral for alle de mindre skolehagene som ligger i tilknytning til skoler rundt om i Oslo.

Parsellhagelaget ble stiftet i 2006 og står for parsellleie i samarbeid med skolehageleder. Vi har nå 220 parseller fra 6 -40 m2, både pløyde og upløyde, der man kan dyrke flerårige vekster. Vi dyrker økologisk. Over 30 nasjonaliter er representert blant dyrkerene, over halvparten barnefamilier

Årsleien for en parsell er 400 kr. Innmeldingsavgift parselldyrkere kr 300 for nye.

Kontaktperson skolehagen: Tore Faller

Tlf: 22 38 25 20 / 913 18 389
E-post: tore.faller@ude.oslo.kommune.no
Adresse: Oslo kommunale skolehager, Kierschows gate 9, 0462 Oslo
Nettside: http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/skolehager/

Kontaktperson parsellhagen: Jana Veitenhansl

e-post: geitmyra@gmail.com
Adresse: Geitmyra parsellhagelag, Kierschows gate 9, 0462 Oslo