Aksjonen ”La skolehagen leve – Vern Geitmyra” ble etablert i 2004 og arbeider for varig vern av Geitmyra skole- og parsellhage og for videreutvikling av Geitmyra som et kommunalt kompetansesenter for skolehagevirksomhet. Aksjonen har bidratt til å hindre at flere planer om nedbygging / utbygging av Geitmyra skolehages areal har blitt realisert, eksempelvis kommunens hemmeligholdte planer om utbygging av 450 boliger. I dag står kampen om hvorvidt Geitmyra Matkultursenter og Andreas Viestad skal få bygge et såkalt «besøksdrivhus» og dermed videreutvikle sin private og kommersielle virksomhet i den kommunale skolehagen. Vern-Geitmyra- aksjonen kjemper mot privatisering og konkurranseutsetting og for at Geitmyra skolehage fortsatt skal driftes av kommunen og utgjøre et gratis skolehagetilbud til alle Oslo-skolene.

Les mer på http://www.vern-geitmyra.no/